startsiden startsiden ... dette er kameraet mitt. Birch er av denne modellen Korintha er en "Exodus"! Dette har skjedd ...
blog journeys gallery TV-series Q&A shows shop press equipment translate...

reisene \ Paul padler Europa

reiserutene;

navigeringstips;


benytt googles zoom og trekk i kartet med markøren. Dobbeltklikk zoomer inn ...

Forklaring:


1998-2000: Europa kan sees på to måter, fra vann eller fra land - hver med sine fordeler (og ulemper).

Blått er kajakk og rødt er sykkel, mens resten er ferger, busser, tog etc.