startsiden startsiden ... dette er kameraet mitt. Birch er av denne modellen Korintha er en "Exodus"! Dette har skjedd ...
blog journeys gallery TV-series Q&A shows shop press equipment translate...

reisene:

reiserutene;

navigeringstips;


benytt googles zoom og trekk i kartet med markøren. Dobbeltklikk zoomer inn ...

Fargeforklaring:


rødt = sykkel
blått = kajakk
fiolett = bil, buss, båt
brunt = tog

Klikk på reisen over, for å se flere detaljer, eller kikk i programbeskrivelsene og galleriene ...